Vår visjon

En meningsfull hverdag.

Individuell utvikling.

Samspill med andre.

 

Våre verdier


Vi tror at ethvert menneske har et sunt indre vesen og at det kan utvikle sitt potensial i en sosial sammenheng.


Vi respekterer hverandres forskjellighet


Vi inspirerer og støtter hverandre til å ta ansvar for eget liv


Vi akter og kultiverer våre naturomgivelser
 
Vi gjenoppdager og utvikler våre opprinnelige og grunnlegende inspirasjonskilder – Rudolf Steiners antroposofi, og Karl Königs felleskapsimpuls.
 

Vidaråsen Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for både mennesker med psykisk utviklingshemning og medarbeidere. I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle. Det første Camphillsted ble startet i 1939 i Skottland. Vidaråsen Landsby ble grunnlagt i 1966 som den første Camphill-landsby i Norge. Du kan finne beskrivelser om hvordan man søker om plass som landsbyboer eller som medarbeider. Videre beskrivelser av ulike sider ved livet i landsbyen og litt om landsbyens historie.
Vidaråsen Landsby ligger i Andebu kommune i Vestfold, Norge.