Aktiviteter i Vidaråsen Landsby 2019


Søndag 5. mai. Kjøretur med Larvik og Sandefjord Veteranvogn klubb

Lørdag 7. september. Åpen dag på Vidaråsen

Mandag 30. september til onsdag 3. oktober. Lederforum på Vidaråsen

Torsdag 3. til søndag 6. oktober. Representantskapsmøte på Vidaråsen

Lørdag 12. oktober. Pårørendemøte. Tema: "Selvbestemmelse"

Lørdag 30. november. Julemarked på Vidaråsen

 

 

Andre arrangementer, utenfor landsbyen:

 Lørdag 4. mai. Vårmarked på Steinerskolen på Nøtterøy

 22. september Steineruken i Oslo