Her finner du en informasjonsbrosjyre om omsorgshuset (pdf)

 

Ita Wegman hus er et omsorgshus  og et bofellesskap for eldre mennesker med spesielle omsorgsbehov.

Huset har vokst frem fra de verdier og det menneskesynet som Vidaråsen Landsby

bygger på - at ethvert menneske har et sunt indre vesen og at det kan utvikle sitt potensial i en sosial sammenheng.