Om Vidaråsen

Livet i landsbyen

Livet i landsbyen er på mange måter forskjellig fra livet i storsamfunnet, og kan sees som en alternativ livsform der arbeid og penger ikke direkte er relatert til hverandre. Vi forsøker å finne menneskelige verdier som kan bli til kraftkilde og drivkraft for den enkelte. Les mer

Antroposofi

Landsbyideen, som ligger til grunn for alt det som gjøres på Vidaråsen, baserer seg på Rudolf Steiners antroposofi og Karl Königs grunnleggelse av Camphill bevegelsen. Selv om kjennskap til antroposofi på ingen måte er en betingelse for å kunne arbeide på Vidaråsen, vil du ha et større utbytte av tiden i landsbyen dersom du har et åpent sinn for de ideer som vi arbeider ut ifra. Ideer som i begynnelsen kanskje synes uvante og uforståelige. (For mer informasjon om antroposofien se: www.antroposofi.no).  Les mer

 

Sosialterapi - en indre holdning

De psykisk utviklingshemmede - landsbyboerne - må kunne forholde seg til deg som til en venn; en som de kan henvende seg til for hjelp og støtte. Uansett hva deres handikap måtte være, er det viktig å ha i bevisstheten at de er voksne, myndige mennesker - ikke barn - og de skal respekteres og omgåes som dette. Les mer

Verkstedene

Arbeidslivet står helt sentralt i landsbyens liv. Målet er at hver og en skal ha et menings- og gledesfylt arbeid som svarer til den enkeltes evner og muligheter og samtidig dekker et behov i landsbyen. Til forskjell fra de fleste andre virksomheter, velger vi å adskille arbeid helt fra lønn. Det den enkelte mottar av penger relaterer seg til den enkeltes behov, ikke til arbeidsinnsats. Les mer

Husene

De psykisk utviklingshemmede - landsbyboerne - må kunne forholde seg til deg som til en venn; en som de kan henvende seg til for hjelp og støtte. Uansett hva deres handikap måtte være, er det viktig å ha i bevisstheten at de er voksne, myndige mennesker - ikke barn - og de skal respekteres og omgåes som dette. Les mer

Kultur

Som i alle Camphill landsbyer legger vi stor vekt på å feire de kristne høytidene og årstidsfestene. Mikkelsmess, advent, jul, påske, pinse og Sankthans er store milepæler i årsløpets rytme. De gir landsbylivet en skapende kontinuitet. Les mer