VIDARÅSEN PÅRØRENDEFORENINGEN- VIP

Vidaråsen Pårørendeforening er en frittstående forening som arbeider for å fremme interessene til Vidaråsen Landsby, og særlig interessene til landsbyboerne som gruppe.
Foreningen har som mål å være et organisert bindeledd mellom Vidaråsen landsby og de pårørende for landsbyboerne.
Foreningen er åpen for foreldre, barn, søsken, verger, hjelpeverger og andre nærstående til landsbyboerne.

Hovedoppgavene til VIP er å:

  • bidra til god kommunikasjon mellom landsbyen og de pårørende
  • bidra til at landsbyboerne og deres pårørende får kjennskap til sine rettigheter
  • arbeide for at landsbyboernes behov og rettigheter blir ivaretatt
  • bidra til løsning av problemer i forhold til landsbyen
  • være kontaktorgan og pådriver overfor lokale, regionale og sentrale myndigheter i saker som vedrører landsbyboerne i forhold til lover, reguleringer og rammevilkår
  • ta initiativ til og delta i aktiviteter i landsbyen, der ressursene til foreningens medlemmer kan utnyttes
  • være til hjelp ved rekruttering av medarbeidere og landsbyboere
  • være høringsinstans for landsbyen og landsbystiftelsen i viktige saker som berører beboerne

  

STYRET  

Lisbeth Nachjem (styreleder)      M: 473 64 099                gheimtun(a)online.no 

Terje Olav Olsson (kasserer)       M: 901 63 262                terje.olsson(a)lo.no             

Eira Bjørvik                                      M: 934 86 942                eira.bjorvik(a)gmail.com

Elin Strandli                                     M: 906 64 583                elin.strandli(a)aldringoghelse.no

Bernt Ellingsen                               M: 905 77 277                berntellingsen(a)gmail.com

 

 


KONTINGENT

Alle medlemmer av VIP betaler en årskontingent på 300 kroner. Kontingenten betales til kontonummer 2500 21 30788.
Gaver og andre frivillige støttebeløp kan innbetales til samme konto.

Klikk her for å se statuttene for Vidaråsen Pårørendeforening (pdf)

Klikk her for å se VIP informasjonsbrosjyre