Artikkel om Brit og Dagmar, i "Hjemmet"

Astrid Bjønness' blogg om Vidaråsen (2014)

https://astridbjonness.wordpress.com/2015/01/21/vidarasen-i-sno/

Artikkel om Vidaråsen. Klassekampen, lørdag 27. februar 2016

Artikkel om Vidaråsen. Vårt Land, fredag 8. april 2016

Landsbyliv nr 40. Om Vidaråsen og Camphills 50 års jubileum.

NRK program fra 1969 om "Et lys for Vidaråsen"

En stemningsfilm om vandring i landsbyen, Januar 2016. Laget av Johan Green.

En stemningsfilm om vandring i landsbyen, juni 2016.      Laget av Johan Green.

Ett billedspill fra landsbyen oktober 2016.                       Laget av Johan Green

Artikkel om Vidaråsen. Aftenposten 1. oktober 2016

Kongehuset om jubileet.

Del av 1 av 3. Foredrag til minne om Nils Christie. Litteraturhuset 15.9.2016. Rigmor Skålholt og Kirsti Hills Johnes (YouTube)

Del av 2 av 3. Foredrag til minne om Nils Christie. Litteraturhuset 15.9.2016. Dag Hareide (YouTube)

Del av 3 av 3. Foredrag til minne om Nils Christie. Litteraturhuset 15.9.2016. Karen Kristin Paus (YouTube)

Artikkel om Camphill på Harvest.no

http://harvest.as/artikkel/okologi-og-det-gode-liv

 Årsberetning Camphill Landsbystiftelse 2016

 Film fra  Steineruka 2017 

08.09.2018 Avis artikkel fra Sandefjords Blad om pensjonisboligprosjektet.